Ondernemingen

Als ondernemer word je onvermijdelijk geconfronteerd met geschillen.

  • Een klant laat zonder motief na je factuur te betalen. Hoe kom je zo snel mogelijk wel aan je centen?
  • Er ontstaat discussie tussen een bouwheer, de aannemer en de architect en je raakt er niet uit. Hoe ontmijn je deze patstelling?
  • Eén van je werknemers moet ontslagen worden wegens dringende reden. Hoe zorg je ervoor dat deze specifieke procedure correct verloopt?
  • Een personeelslid voldoet onvoldoende aan de verwachtingen. Hoe organiseer je een gewoon ontslag met het respecteren van de juiste termijnen en motieven?
  • Je handelshuur moet hernieuwd worden. Welke rechten heb je als handelaar? Welke termijnen moet je naleven?
  • De jurist van je bedrijf heeft een onderbouwd dossier opgesteld en je wil een tweede opinie. Welke tweedelijns dienstverlening kan ik bieden?

Ook hier adviseer ik je graag zodat er tijdig, gemotiveerd en in overleg gehandeld wordt en je rechten niet in het gedrang komen.

Contacteer me voor al je specifieke vragen.

Heeft u juridische bijstand nodig?

Wees vrij om mij te contacteren. Ik contacteer u zo spoedig mogelijk.